Det finns ett krondike mellan stad och land

Ett krondike som skapar utanförskap